İletişim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Behçet Hastalığı Tanı ve Tedavi Ünitesi Polikliniği İbni Sina Hastanesi 5.Kat Tel : (312) 508 22 91

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Behçet Hastalığı Tanı ve Tedavi Ünitesi Sekreterliği İbn-i Sina Hastanesi 5.Kat Tel: (312) 508 22 68 (Sekreter)