İletişim

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Behçet Hastalığı Tanı ve Tedavi Ünitesi

 İbn-i Sina Hastanesi  5.Kat  

Tel: (312) 508 22 68 (Sekreter)