behcet
    Prof.Dr.Hulusi Behçet (1889-1948) 
BEHÇET HASTALIĞI KLİNİKLERARASI (MULTİDİSİPLİNER) TANI VE TEDAVİ ÜNİTESİ

Behçet hastalığı 1937 yılında Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından ağızda ve genital bölgede tekrarlayan aftöz ülserler (ağız ve cinsel bölgede tekrarlayan yaralar) ve göz tutulumu ile karakterize bir sendrom olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle Behçet hastalığı tüm dünyada, Prof. Dr. Hulusi Behçet’in adı ile anılmaktadır.

AMACIMIZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Behçet Hastalığı Multidisipliner Tanı ve Tedavi Ünitesi’nin amacı;

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi birimlerinde Behçet hastalığı konusunda yürütülen tanı, tedavi ve araştırma çalışmalarının eşgüdümlü ve örgütlü yürütülmesini sağlamak

Behçet hastalığı konusunda ulusal ve uluslararası referans merkezi durumuna  ulaşmaktır.