Behçet hastalarının tanısı, tedavisi ve peryodik takipleri için haftanın 2 günü (Salı-Cuma günleri) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi 5. katında hastalara  poliklinik hizmeti verilmektedir.

Hastalığın çeşitli organ ve dokularda belirti vermesi nedeniyle ilgili kliniklerde görevli öğretim üyeleri tarafından hastalar değerlendirilmektedir.Gerektiğinde  hastalar bu kliniklerin yataklı servislerinde takip edilmektedir.

Ünitemizde 31.10.1986- 15.11.2013  tarihleri arasında   kayıtlı hasta sayısı 3834’dır.