Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  Behçet Hastalığı  Kliniklerarası(Multidisipliner) Tanı ve Tedavi Ünitesi
İbn-i Sina Hastanesi  5.Kat
Tel: (312) 508 22 68 (Sekreter)