Behçet hastalığı ağız ve cinsel bölgede tekrarlayan yaralar, deri bulguları, göz tutulumu, eklem tutulumu, damar tutulumu, gastrointestinal sistem ve sinir sistemi tutulumunun  izlenebildiği kronik inflamatuar bir hastalıktır.

Behçet hastalığı dahili ve cerrahi dallarla ilgili belirti ve bulguları olan multisistemik bir hastalık olduğundan hastalığa ve hastaya yaklaşım, tanı ve tedavisi için birçok klinik dalların yakın işbirliği içinde olması gerekmektedir. Bu amaçla Fakültemizde ilk adımlar, 1970’li yıllarda Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Gürler’in, Göz Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ile birlikte yürüttüğü bir poliklinik hizmeti şeklinde başlamıştır. Sonraki yıllarda Klinik İmmunoloji ve Romatoloji, Vasküler Cerrahi, Nöroloji, Gastroenteroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Göğüs Hastalıkları, Nefroloji, Kardiyoloji, Psikiyatri ve Patoloji   gibi çeşitli Anabilim/Bilim dallarının birlikte çalıştığı multidisipliner bir ünite özelliğinde çalışmalar sürdürülmüştür.

Behçet hastalığının teşhisini, takibini ve  araştırma çalışmalarını güncelleştirerek, daha organize bir şekilde yapılanma ve yürütülmesini   sağlamak amacıyla Fakülte Kurulunun 30.05.2001 tarih ve 75/259 sayılı kararı ile Dekanlığa bağlı olarak “Behçet Hastalığı Kliniklerarası (Multidisipliner) Tanı ve Tedavi Ünitesi” kurulmuştur.