Behçet Hastalığı Kliniklerarası (Multidisiplimer) Tanı ve Tedavi Ünitesi Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Ayşe Boyvat                                 Başkan
Deri ve Zührevi Hastalıklar AD
Prof.Dr. Aşkın Ateş                                 Yönetim Kurulu Üyesi 
İç Hastalıkları AD(Romatoloji BD)
Prof.Dr. Fatime Nilüfer Yalçındağ            Yönetim Kurulu Üyesi
Göz Hastalıkları AD
Prof.Dr.Cünety Köksoy                           Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Cerrahi AD (Periferik Damar Cerrahisi BD)
Prof.Dr. Canan Yücesan                        Yönetim Kurulu Üyesi
Noroloji AD.